2013 Yılı Tatil Diyalizi Uygulaması

2013 Yılı Tatil Diyalizi Uygulaması

 Sağlık Bakanlığı Sağlık Hzimetleri Genel Müdürlüğü'nce  2013 Yılı  Tatil  Diyalizi Uygulaması hakkında duyuru yayımlandı;

 2013 Yılı Tatil Diyalizi Uygulaması Makam Onayı;

 

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

 

Sayı: 56733164/020/17649  16.05.2013
Konu: 2013 Yılı Tatil Diyalizi Uygulaması 

 

GENEL MÜDÜRLÜK MAKAMINA 

 

Bilindiği üzere; Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik’in 33 üncü maddesi 1 inci fıkrasıda “Merkezler diyaliz hastalarına tatil dönemi olarak kabul edilen Haziran ayından başlayarak Eylül ayı sonuna kadar, su sistemi kapasitelerinin yeterli olması ve Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendine uygun olması kaydıyla merkeze 21 inci maddenin üçüncü fıkrasına uygun cihaz eklemek suretiyle hizmet verebilir. Tatil diyalizi için cihaz artırmadaki bölgesel hedef doluluk oranı üç olarak kabul edilir.” ve 4 üncü fıkrasında “Tatil diyalizi kapsamında olan iller Bakanlıkça belirlenerek, Bakanlık internet sayfasında duyurulur.” denilmektedir. 

 

Bu nedenle, illerden gelen tatil diyalizi talepleri doğrultusunda belirlenen, ekli listede yer alan illerin, anılan mevzuat hükmü dahilinde, 2013 yılı tatil diyalizi kapsamında olan iller olarak değerlendirilmesi ve Bakanlık internet sayfasında duyurulması hususunu; 

 

Tensiplerinize arz ederim. 

 

 

Dr. Murat ÖZTÜRK
Daire Başkan V. 

 

OLUR
…../ …../ 2013 

Prof. Dr. İrfan ŞENCAN
Bakan a.
Genel Müdür V. 

 

EK: Tatil Diyalizi Uygulayacak İl Listesi (1 Sayfa)

 

2013 Yılı Tatil Diyalizi Uygulaması Valilik Yazısı; 

 

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

 

Sayı: 56733164/000/17700
Konu: 2013 Yılı Tatil Diyalizi Uygulaması 

 

.............................................. VALİLİĞİNE
(İl Sağlık Müdürlüğü) 

 

Bilindiği üzere; Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik’in 33 üncü maddesi 1 inci fıkrasıda “Merkezler diyaliz hastalarına tatil dönemi olarak kabul edilen Haziran ayından başlayarak Eylül ayı sonuna kadar, su sistemi kapasitelerinin yeterli olması ve Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendine uygun olması kaydıyla merkeze 21 inci maddenin üçüncü fıkrasına uygun cihaz eklemek suretiyle hizmet verebilir. Tatil diyalizi için cihaz artırmadaki bölgesel hedef doluluk oranı üç olarak kabul edilir.” ve 4 üncü fıkrasında “Tatil diyalizi kapsamında olan iller Bakanlıkça belirlenerek, Bakanlık internet sayfasında duyurulur.” denilmektedir. 

 

Bu nedenle 2013 yılında tatil diyalizi uygulaması yapacak il listesi, Valiliklerden gelen tatil diyalizi talepleri doğrultusunda belirlenerek Bakanlığımız resmi internet sitesinde yayınlanmıştır. 

 

Bu kapsamda 2013 yılı tatil diyaliz uygulayacak il listesinde bulunan Müdürlüklerin tatil diyalizi iş ve işlemlerini anılan mevzuat Yönetmelik hükmü çerçevesinde yürütülmesi hususunda, 

 

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim. 

 

 

Dr. Murat ÖZTÜRK

Bakan a.

Daire Başkan V. 

Dağıtım:
Gereği :                                 Bilgi:
-81 İl Valiliği

 

 

2013 YILI TATİL DİYALİZİ UYGULAYACAK İL LİSTESİ

ADANA

KASTAMONU

ADIYAMAN

KAYSERİ

AFYONKARAHİSAR

KIRŞEHİR

AMASYA

KONYA

ANKARA

KÜTAHYA

ANTALYA

KAHRAMANMARAŞ

ARTVİN

MUĞLA

AYDIN

MUŞ

BALIKESİR

NEVŞEHİR

BİLECİK

NİĞDE

BİNGÖL

ORDU

BİTLİS

RİZE

BOLU

SAKARYA

BURDUR

SAMSUN

BURSA

SİNOP

ÇANAKKALE

SİVAS

ÇANKIRI

TEKİRDAĞ

ÇORUM

TOKAT

DENİZLİ

TRABZON

EDİRNE

TUNCELİ

ELAZIĞ

YOZGAT

ERZİNCAN

ZONGULDAK

ERZURUM

AKSARAY

GAZİANTEP

BAYBURT

GÜMÜŞHANE

KARAMAN

HATAY

BARTIN

MERSİN

YALOVA

İSTANBUL

KİLİS

İZMİR

DÜZCE

KARS