2013 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Görmeye Yardımcı Tıbbi Malzeme Sözleşmesi Hakkında Duyuru

2013 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Görmeye Yardımcı Tıbbi Malzeme Sözleşmesi Hakkında Duyuru

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü tarafından 2013 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Görmeye Yardımcı Tıbbi Malzeme Sözleşmesi hakkında duyuru yayımlanmıştır.

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

 

30/12/2014

 

2013 YILI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU GÖRMEYE YARDIMCI
TIBBİ MALZEME SÖZLEŞMESİ İLE İLGİLİ DUYURU
OPTİSYENLİK MÜESSESELERİNİN DİKKATİNE

 

Görmeye Yardımcı Tıbbi Malzemelerin temin edilmesine yönelik olarak Kurumumuz ile optisyenlik müesseseleri arasında imzalanan ve 01/01/2014 - 31/12/2014 tarihleri arasında geçerli olan 2013 yılı Görmeye Yardımcı Tıbbi Malzeme Sözleşmesinin 12.2 ve 13.3 maddeleri hükmü gereğince yeni sözleşme metni yayınlanıncaya kadar geçerlidir.

Bu nedenle, optisyenlik müesseselerinin anılan sözleşme hükümlerine göre onaylatılmış ruhsat fotokopilerini, Kurumumuzun ilgili birimine en geç 09/01/2015 tarihi mesai saati bitimine kadar teslim etmesi gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.