2013 yılı organ nakli merkezi açılmasına ilişkin lisans başvuru şartları ek duyurusu

2013 yılı organ nakli merkezi açılmasına ilişkin lisans başvuru şartları ek duyurusu

Sağlık Bakanlığı'nca  2013  yılı organ nakli  merkezi  açılmasına ilişkin  lisans  başvuru  şartları ek duyurusu yayımlandı;

 

30. 11 .2012  tarihli   ve  28483 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren  Sağlık   Hizmetleri  Lisans Yönetmeliği   ve  Makamın 13.02.2012  tarihli   ve  6157 sayılı Onayları  ile  yürürlüğe giren Organ Nakli  Merkezleri  Yönergesi hükümleri gereği Organ Nakli  Merkezlerinin   2013  Yılı Planlaması  2012/48 sayılı Genelge  ile  Bakanlığımız internet  sitesinde   ilan  edilmişti. Yayımlanan Genelge doğrultusunda, 02.04.2013  tarihli   ve  28606 sayılı Resmi Gazete’de  ve Bakanlığımız ana  sitesinde  Organ Nakli  Merkezi  Açılmasına İlişkin  Lisans  Başvuru  Şartları  ve  Yeterlilik Kriterleri  ilgililere duyurulmuştu. Söz konusu  ilan   ile   ilgili  olarak tüzel kişilerden böbrek  ve  karaciğer nakli  merkezi  açılmasına  ilişkin   talepler Bakanlığımıza  iletilmiştir .

Ancak 17.05. 2013   tarihli   ve  28650 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak  Sağlık   Hizmetleri  Lisans Yönetmeliğinde  Değişiklik Yapılmasına Dair  Yönetmelik  yürürlüğe girmiş olup,  Yönetmeliğin  5 inci  ve   24 üncü maddelerinde değişikliğe istinaden lisans şartlarında değişiklik meydana geldiğinden ek duyuru yapılmasına ihtiyaç  duyulmuştur.

Anılan  Yönetmelik  değişikliği uyarınca; Organ Nakli  Merkezi  Açılmasına  İlişkin  Lisans Başvuru  Şartları ve Yeterlilik Kriterleri duyurularında bildirilen “Lisans süresi, Bakanlıkça Lisans Belgesinin  düzenlendiği tarihten  itibaren 10 (on) yıldır.” ibaresi kaldırılarak, lisans için süre uygulanmayacaktır.

Bu kapsamda, 15.04.2013 tarihine kadar Bakanlığımıza başvuruda bulunanların haricinde söz konusu değişikliğe istinaden yeni başvuruda bulunmak isteyenlerin başvurularını 02.01.2013 tarihli ve 28606 sayılı Resmi Gazete’de ve Bakanlığımız ana sitesinde yayınlanan Organ Nakli Merkezi Açılmasına İlişkin Lisans Başvuru Şartları ve Yeterlilik Kriterleri ilanında belirtildiği şekilde hazırlayarak dosyalarını 31.05.2013 tarihi mesai bitimine kadar Bakanlığımız Genel Evrakına teslim etmeleri gerekmektedir.

İlgililere duyurulur.Prof . Dr. İrfan ŞENCAN
Bakan a.
Genel Müdür V.