2013/3 dönem çalışmaları sonucu red edilen başvurular hakkında duyuru

2013/3 dönem çalışmaları sonucu red edilen başvurular hakkında duyuru

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI 
Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü


15.05.2014


DUYURU

2013/3 DÖNEM ÇALIŞMALARI SONUCU RED EDİLEN BAŞVURULAR HAKKINDA DUYURU

 

Ödeme Komisyonunun 2013/3. Dönem çalışmaları tamamlanmış olup; bu çalışmalar sonucu red kararı verilen başvurulara ait itiraz başvurularının, “Ödeme Komisyonu Usul ve Esasları Hakkında Yönerge”nin 10. Maddesi kapsamında 30.05.2014 tarihine kadar yapılması halinde, itirazlar 2014/2. dönem çalışmaları kapsamında değerlendirmeye  alınacaktır.

Tüm ilgililere önemle duyurulur.