2012 YILI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU OPTİK SÖZLEŞMESİ HAKKINDA DUYURU

2012 YILI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU OPTİK SÖZLEŞMESİ HAKKINDA DUYURU

 2012 YILI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU OPTİK SÖZLEŞMESİ HAKKINDA DUYURU

“2012 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Optik Sözleşmesi” ekte yayımlanmış olup, 01/01/2012 tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir.
Bilgilerinizi rica ederim.
 
Geri