10.01 Tarihli Malzeme Branş Listeleri Yürürlüğü 01.04.2013 Tarihine Ertelendi.

10.01 Tarihli Malzeme Branş Listeleri Yürürlüğü 01.04.2013 Tarihine Ertelendi.

 Sosyal Güvenlik Kurumu Genel  Sağlık  Sigortası Genel Müdürlüğü Tarafından "Sosyal Güvenlik Kurumu  Sağlık Uygulama Tebliği Hakkında Önemli Duyuru" konulu 10.01 SUT ile düzenleme yapılan malzeme branş  listesi  yürürlüğünün 01.04.2013 tarihine ertelendiği duyuruldu.

 T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Genel  Sağlık  Sigortası Genel Müdürlüğü


25/02/2013

DUYURU

10.01.2013 tarihli ve 28524 sayılı resmi gazetede yayımlanan “Sosyal Güvenlik Kurumu  Sağlık  Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile tıbbi malzeme branş listelerine konsey,  sağlık  kurulu raporu veya endikasyon tanımlaması gibi ilave kurallar getirilmiştir. Söz konusu düzenlemelerle ilgili Sağlık  Hizmeti Sunucularından gelen talepler üzerine tekrar ele alınması sonucunda bu kurallar yeniden belirlenmiştir. Bu düzenlemelerin yayımlanacak olan  Sağlık  Uygulama Tebliği ile duyurulması belirli bir süreç alacağından,  Sağlık  Hizmeti Sunucularımızın fatura sonlandırma dönemlerine yetişmemesi nedeniyle belirsizliklerin ortadan kaldırılması ve mağduriyetlerin oluşmamasını teminen; anılan ilave kuralların uygulamaya alınması yayımlanacak olan Tebliğde de açıklandığı gibi 01.04.2013 tarihine ertelenmiştir.

DUYURU ASLI İÇİN TIKLAYINIZ

Geri