1 Temmuz 2012 Öncesi E-Reçete Pilot Uygulaması Hakkında Duyuru

1 Temmuz 2012 Öncesi E-Reçete Pilot Uygulaması Hakkında Duyuru

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

07.06.2012


DUYURU
1 TEMMUZ 2012 ÖNCESİ
E-REÇETE PİLOT UYGULAMASI
HAKKINDA DUYURU


       Bilindiği üzere e-reçete uygulamasına 01.07.2012 tarihi itibariyle aile hekimliklerinde ve Kurumumuza Medula sistemi üzerinden fatura gönderen 2. ve 3. basamak sağlık hizmet sunucularında geçilecektir. E-reçete uygulamasında reçeteler otomasyon sistemleri üzerinde hazırlanacak, eczaneler tarafından MEDULA sistemi üzerinden e-reçeteler kabul edilerek karşılanacaktır. E-reçeteler sağlık hizmet sunucusunun otomasyon sistemi üzerinde Kurum tarafından hekimlere verilen SGK KURUMSAL HEKİM ŞİFRESİ ile onaylanarak oluşturulacaktır.

       E-reçete pilot uygulamasına 24.04.2012 tarihinde Eskişehir ve 02.05.2012 tarihinde ise Konya ilinde başlanılmıştır. Bu illerde uygulanan e-reçete pilot uygulamasının detayı 20.04.2012 tarihinde Kurumumuz www.sgk.gov.tr web adresinde yer alan duyurular bölümünde yayınlanmıştır.

      Eskişehir ve Konya illerinde yapılan e-reçete pilot uygulamasının sonuçlarının değerlendirilmesi neticesinde e-reçete pilot uygulamasının ülke çapında yaygınlaştırılmasına karar verilmiştir. E-reçete pilot uygulaması 08.06.2012 tarihinde İstanbul'da, 13.06.2012 ise tüm illerde başlatılacaktır.

     E-reçete pilot uygulaması ile sağlık hizmet sunucularının otomasyonlarının 01.07.2012 tarihine kadar e-reçeteye uygun hale getirilmesi hedeflenmektedir. 08.06.2012 tarihinde İstanbul'da, 13.06.2012 tarihinde ise diğer tüm illerde başlayacak olan e-reçete pilot uygulaması 01.07.2012 tarihine kadar, 20.04.2012 tarihinde Kurumumuz www.sgk.gov.tr web adresinde yayınlanan ” Eskişehir' de uygulanacak olan e-reçete uygulaması hakkında duyuru” başlıklı duyuruda belirtilen şekilde yapılacaktır.


Ayrıca e-reçete pilot uygulamasında 20.04.2012 tarihli duyuruya ilaveten dikkat edilmesi gereken hususlar özetle şu şekildedir;

a) Aile Hekimliği Bilgi Sistemi ya da Hastane Bilgi Yönetim Sistemine kaydedilmiş olan e-reçetenin manuel çıktısı alınarak kaşe/ıslak imza ile hekim tarafından imzalanacak ve hastaya ilaç temini amacıyla verilecektir.

b) Aile Hekimliği Bilgi Sistemi ya da Hastane Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden e-reçete oluşturulamadığı durumlarda manuel reçete oluşturma işlemine eskiden olduğu gibi devam edilecektir.

c) Eczaneler; MEDULA Eczane ekranında yer alan e-reçete sorgu bölümünden reçete sahibi kişinin TC Kimlik No ve E-Reçete No veya TC Kimlik No ve Takip No ile e-reçeteyi görüntüleyecektir. Eczane ilgili reçeteyi sistem üzerinden seçerek reçete kaydına devam edecektir.

d) Eczanedeki sonraki işlemler manuel reçeteyle yapılan işlemlerle aynıdır.

e) Eczane, hekim tarafından kaşe/ıslak imza ile imzalanmış e-reçete çıktısını ve reçete eki belgeleri Kuruma eskiden olduğu gibi yine teslim etmeye devam edeceklerdir.

f) Eczane, MEDULA eczane sisteminde yer alan e-reçete sorgu bölümünden e reçeteleri görüntüleme işlemi yaparak karşılayabileceği gibi önceden olduğu şekilde reçete kayıt bölümünden de reçeteleri manuel kayıt ederek karşılayabilecektir.

g) Hekimin manuel kağıt ortamında yazdığı reçeteler, şuandaki mevcut uygulamada olduğu şekilde eczaneler tarafından karşılanmaya devam edilecektir.