01.05.2013 Tarihinde Yürürlüğe Girecek Katılım Payından Muaf İlaçlar Listesi

01.05.2013 Tarihinde Yürürlüğe Girecek Katılım Payından Muaf İlaçlar Listesi

 Sosyal  Güvenlik   Kurumu   Başkanlığı   Genel   Sağlık   Sigortası Genel   Müdürlüğü 'nce 01.05. 2013   tarihinde   Yürürlüğe  Girecek Katılım  Payından Muaf İlaçlar Listesi  güncellenmiş   ve   güncel hali yayımlanmıştır;

 

 

T.C.
SOSYAL  GÜVENLİK   KURUMU  BAŞKANLIĞI
Genel   Sağlık   Sigortası   Genel   Müdürlüğü  

29.4.2013

 

DUYURU 

01.05. 2013  TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİRECEK KATILIM PAYINDAN MUAF İLAÇLAR LİSTESİ

24.03.2013 tarih ve 28597 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 01.05.2013 tarihinde yürürlüğe girecek olan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği’nin 4.1.6. maddesi gereği (Ek- 4/D) “Hasta Katılım Payından Muaf İlaçlar Listesi” güncellenmiştir.

Tüm ilgililere önemle duyurulur.

Ek:
1) Ek-4/D İçin Tıklayınız