01/05/2013 tarihinde devreye alınacak SUT hakkında duyuru

01/05/2013 tarihinde devreye alınacak SUT hakkında duyuru

 Sosyal  Güvenlik   Kurumu   Başkanlığı Hizmet    Sunumu   Genel Müdürlüğü  tarafından 01/05/ 2013   tarihinde  devreye  alınacak SUT  hakkında  duyuru yayımlandı;

 

 

T.C.
SOSYAL  GÜVENLİK   KURUMU  BAŞKANLIĞI
Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü 

30.04.2013 

DUYURU 

MEDULA HASTANE UYGULAMALARINDA  01/05/ 2013  TARİHİNDE  DEVREYE  ALINACAK   DEĞİŞEN  SUT HAKKINDA DUYURU 

SUT’nin ”9. FATURALANDIRMA  VE   ÖDEME ”  başlığı   altında  3.  ve  4. Maddelerinde  yer   alan ; 

“ (3) MEDULA sistemi ,  bilgilerin   elektronik   ortamda   aktarılması   işlevinin  yanı sıra,  teknik   imkanlar ölçüsünde,  ödeme  kurallarının da  sisteme  eklenmesi  ile sağlık    hizmeti  sunucularının sağladıkları bu hizmetlerin   kurallara   uygunluğunu  kontrol etmelerine katkı  sağlama   amacı  da  taşımaktadır . 

(4) Sunulan  hizmete   ilişkin  MEDULA sisteminden  alınan  provizyonlar ön izin niteliğinde olup, mevzuat ile   açıkça  belirtilmediği  sürece  hiçbir  zaman   tek  başına yeterli  sayılmayacak , bunlarla  ilgili   sisteme eklenememiş diğer kuralların varlığı halinde  gerekli  kontroller  sağlık   hizmeti  sunucularınca yapılmaya devam  edilecektir.“ 

hükümlerine istinaden, 24  Mart   2013   Tarihli   ve  28597  Sayılı  Resmî Gazete’de yayımlanan SUTesaslarına göre Medula  uygulamalarında   işletilecek  kurallar Medula Kullanım Kılavuzunda yayınlanmıştır. Kılavuzda belirtilen "akkiz immün yetmezliği ICD-10  kodları "  ile  "EK-2A" listesi duyurumuz ekinde yayınlanmıştır. 

Bilgilerinize rica ederim. 

EKLER:
1- Akkiz immün yetmezliği ICD-10 kodları
2- EK- 2A

 

DUYURUNUN EKİ İÇİN TIKLAYINIZ