“Özel Hastanelerin Puanlandırılması Ve İlave Ücret Alınması Hakkında Yönerge” de Değişiklik Yapılmasına Dair Yönerge 22.03.2012

“Özel Hastanelerin Puanlandırılması Ve İlave Ücret Alınması Hakkında Yönerge” de  Değişiklik Yapılmasına Dair Yönerge 22.03.2012

 “Özel Hastanelerin Puanlandırılması Ve İlave Ücret Alınması Hakkında Yönerge” de Değişiklik Yapılmasına Dair Yönerge

“Özel Hastanelerin Puanlandırılması ve İlave Ücret Alınması Hakkında Yönerge” de Kurum Başkanlık Makamının 22/03/2012 tarihli Olur’una istinaden  aşağıda belirtilen  değişiklikler yapılmıştır.

Madde 1- Yönergenin “Puanlarına göre hastaneler” başlıklı 13 numaralı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    Puanlarına göre hastaneler 

    Madde 13- (1) Bu Yönerge kapsamında puanlandırılan hastaneler, Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu tarafından belirlenen sağlık hizmetleri bedeline ek olarak, genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerden, sunmuş oldukları sağlık hizmetleri karşılığında 

en fazla; 

a) 0-200 puan arası hastaneler……………………… % 30, 

b) 201-300 puan arası hastaneler…………………… % 45, 

c) 301-400 puan arası hastaneler …………………... % 60, 

ç) 401-600 puan arası hastaneler ……………………% 75, 

d) 601-1000 puan arası hastaneler …………………..% 90, 

oranında ilave ücret alabilirler. 

     (2) Yönerge kapsamında puanlandırılmayan  Vakıf Üniversite Hastaneleri  en fazla % 90 oranında, diğer özel sağlık hizmeti sunucuları, en fazla % 30 oranında ilave ücret alabilirler. 

(3) Hastaneler tarafından yukarıda belirtilen oranlardan daha fazla oranda ilave ücret alındığının tespit edilmesi halinde, protokol ve sözleşme hükümleri gereğince işlem yapılır

Yürürlük

Madde 2- (1) Bu Yönerge hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 3- (1) Bu Yönerge hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.