“HKS Kalite Yönetimi” Linkinin Web Sitelerinde Yer Almasına İlişkin Duyuru!

“HKS Kalite Yönetimi” Linkinin Web Sitelerinde Yer Almasına İlişkin Duyuru!

 Bilindiği üzere sağlık hizmetleri sunumunda hizmet kalitesinin artırılması, sürekli gelişimin sağlanması ve hizmetlerin kalite kültürü içinde yürütülmesi amacıyla kurumlarımızda Hastane Hizmet Kalite Standartları kapsamında faaliyetler yürütülmekte ve bu faaliyetlerin yürütülmesinde de başta kurumun üst yöneticileri olmak üzere ilgili komite üyeleri, bölüm kalite sorumluları, kalite yönetim direktörü ve birim çalışanlarının aktif olarak yer alacağı bir yapılanma öngörülmüştür. Bununla birlikte kurumların web siteleri üzerine yapılan inceleme ve değerlendirmelerimizde yukarıda bahsi geçen hususlarla ilgili yeterli ve güncel bilgilerin yer almadığı belirlenmiştir.

Yapılan bu değerlendirmeler sonucunda Bakanlığımıza bağlı kurumların web sitelerinde “HKS Kalite Yönetimi” adı altında bir alan ayrılması ve bu alanda aşağıdaki bilgilerin asgari olarak yer alması kararlaştırılmıştır:

  • ·           Kaliteden sorumlu başhekim yardımcısının adı, soyadı, unvanı, fotoğrafı
  • ·           Kalite yönetim direktörü adı, soyadı, unvanı, fotoğrafı
  • ·           Kalite Yönetim Birimi çalışanlarının adı, soyadı, unvanı, fotoğrafı
  • ·           Oluşturulan komitelerin isimleri ve komite üyelerinin adı, soyadı, unvanı, fotoğrafı
  • ·           Bölüm kalite sorumlularının adı, soyadı, unvanı, fotoğrafı ve sorumlu olduğu bölüm
  • ·           HKS kapsamındaki iyi uygulama örnekleri
  • ·           Öz değerlendirme planı
  • ·           HKS kapsamında gerçekleştirilecek eğitimlerin planı
  • ·           “Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesi” ve “Hasta ve Çalışan Güvenliği Yönetmeliği’nin” güncel halleri
  • ·           Sağlık Bakanlığı Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığının Web sitesine erişim linki

 “HKS Kalite Yönetimi” linkinde yer alan bilgilerin güncelliği sağlanmalıdır.

RESMİ YAZI İÇİN TIKLAYINIZ