"SUT kodlu tıbbi malzemeler" konulu yazı

"SUT kodlu tıbbi malzemeler" konulu yazı

Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu tarafından "SUT kodlu tıbbi malzemeler" konulu yazı yayımlandı.

SGK GENEL SAĞLIK SİGORTASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN KURUMUMUZA HİTABEN YAZILAN 21/04/2014 TARİHLİ VE 55645529/6049069 SAYILI "SUT KODLU TIBBİ MALZEMELER" KONULU YAZI

Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) eki tıbbi malzeme (EK-3) listelerinde alan tanımı ve malzeme tanımları yapılmıştır.

Sahadan gelen geri bildirimlerde özellikle ilgili yazının 8. Maddenin yanlış anlaşıldığı tespit edilmiştir. Bu kapsamda;

1- SUT ve eki listelerde yer alan tıbbi malzemelerin temin edilmesi halinde, bu listelerdeki birim fiyatlar, sağlık hizmeti sunucuları tarafından hangi fiyatlara temin edildiğine bakılmaksızın geri ödemede esas alınacak olan fiyatlardır.

2- SUT eki listelerde tanımlanmayan branş/branşlara ait tıbbi malzemeler veya SUT eki listelerde kodu olup da fiyatı olmayan tıbbi malzemeler, alış fiyatı üzerine; % 15 işletme gideri, hazine kesintisi, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu kesintisi ve KDV tutarı kadar bedel ilave edilerek fatura edilir ve bedelleri SGK tarafında karşılanmaktadır.

3- 13 adet branş listesi (4. maddede tanımlı) ve EK-3/A “Birden fazla branşta kullanılan tıbbi malzemeler listesi” SUT’ta tanımlıdır. SUT’ta tanımlı olmayan branş (ÖR:Travma, xenogreft, anestezi vb.) ya da branş listesi olduğu halde fiyatlandırılmamış tıbbi malzemeler, sağlık tesislerimiz tarafından MEDULA’ya alış fatura bedeli üzerinden giriş yapılacak olup % 15 işletme gideri, hazine kesintisi, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu kesintisi ve KDV tutarı kadar bedel MEDULA tarafından otomatik ilave edilerek fiyat döndürülmektedir.

4- Söz konusu yazının 8. Maddesinde yatarak tedavilerde aşağıda tanımı yapılan branşlarda kullanılan ve bu branşlara ait SUT eki listelerde yer almayan tıbbi malzeme bedelleri Kurumca karşılanmaz şeklinde düzenlenmiştir.

a) Omurga Cerrahisi Alan Grubuna Ait Tıbbi Malzemeler (EK-3/E-1),

b) Ortopedi ve Travmatoloji Branşı Artroplasti Alan Grubuna Ait Tıbbi Malzemeler (EK-3/F-1),

c) Göz Sağlığı ve Hastalıkları Branşına Ait Tıbbi Malzemeler (EK-3/G),

ç) Kardiyoloji Branşına Ait Tıbbi Malzemeler (EK-3/H),

d) Kalp Damar Cerrahisi Branşına Ait Tıbbi Malzemeler (EK-3/I),

e) Kulak Burun Boğaz Branşına Ait Tıbbi Malzemeler (EK-3/J),

f) Kadın Hastalıkları ve Doğum Branşına Ait Tıbbi Malzemeler (EK-3/K),

g) Üroloji Branşına Ait Tıbbi Malzemeler (EK-3/L),

ğ) Radyoloji Branşı ve Endovasküler/Nonvasküler Girişimsel İşlemlere Ait Tıbbi Malzemeler (EK-3/M),

h) Allogreft Ürün Grubu (EK-3/N-1),

ı) Beyin Cerrahisi Branşı Kranial Alan Grubuna Ait Tıbbi Malzemeler (EK-3/E-2).

i) Hematoloji Onkoloji Branşına Ait Tıbbi Malzemeler (EK-3/O),

j) Nefroloji Branşına Ait Tıbbi Malzemeler (EK-3/P),

Örneğin “Kadın Hastalıkları ve Doğum Branşına Ait Tıbbi Malzemeler (EK-3/K)” listesinde olmayan bir tıbbi malzemeyi Kadın Doğum Uzmanlarının kullanıp kullanamayacağı, branş listelerinin hiçbirinde yer almayan tıbbi malzemelerin nasıl fatura edileceği gibi sorular gelmektedir. Kadın Hastalıkları ve Doğum Branşına ait liste (EK-3/K) ve Birden Fazla Branşta Kullanılan Tıbbi Malzemeler listesi (EK-3/A) ile diğer branşlar tarafından da kullanılabilir olmak kaydıyla ait olduğu liste kurallarına göre diğer listelerde yer alan tıbbi malzemeler kullanıma açıktır ve geri ödemesi yapılmaktadır. Kadın Hastalıkları ve Doğum Branşı tanımlı olduğundan yukarıda bahsedilen listelerde bulunan tıbbi malzemeler dışında serbest kodsuz malzeme faturalandırılamaz.

5- SUT Ek-3 listelerinin herhangi birinde yer alan tıbbi malzeme ve Ek-3/A ortak listede yer alan tıbbi malzemeler diğer branşlar tarafından da kullanılabilir olmak kaydıyla tüm branşlar tarafından ait olduğu liste kurallarına göre kullanılabilmekte ve fatura edilebilmektedir.

6- SUT eki listelerde tanımlanmayan branş/branşlara ait tıbbi malzemelerin faturalandırmasında bu duyurunun 2. Maddesinde yer alan açıklamalar doğrultusunda yapılması koşulu ile herhangi bir engel bulunmamaktadır.

7- Konu sağlık hizmetlerinin sunumu açısından önem arz etmektedir. Hasta mağduriyetlerine sebebiyet vermemek, zamanında ve etkili bir şekilde tıbbi malzeme teminini sağlamak açısından konunun hassasiyetle değerlendirilmesi gerekmektedir.

 

sut-kodlu-tibbi-malzemeler.jpg