Sağlıkta Ulusal Renkli Kodlara (URK) İlişkin Yeni Düzenleme!

 Sağlıkta Ulusal Renkli Kodlara (URK) İlişkin Yeni Düzenleme!

 Sağlıkta Ulusal Renkli Kodlara (URK) İlişkin Yeni Düzenleme!

İnsan yaşamının devam ettiği tüm alanlarda olduğu  gibi sağlık hizmeti sunulan alanlarda  da çeşitli riskler mevcuttur. Bu risklerin önceden tespit edilmesi, gerçekleşmesi durumunda neler yapılması  ve risk yönetiminin nasıl sağlanması gerektiğinin belirlenmesi önem arz etmektedir. 

Bu çerçevede, acil durumları yönetmek için çeşitli araçlara ihtiyaç duyulmuş ve bunlara yönelik bir takım uyarıcı sistemler geliştirilmiştir.  Tüm dünyada  bu amaçla  en yaygın kullanıma sahip olan araçlardan birisi de renkli kodlardır. Renkli kodlar, belirlenmiş olan acil duruma göre; 

• Hastane çalışanlarını haberdar etmekte, 

• Risk durumunda iletişime olanak tanımakta, 

• Kısa ve net mesaj vermekte,

• Doğru müdahale için zaman kazandırmakta,

• Panik oluşmasına engel olmakta, 

• Acil durumlara hazırlıklı olmayı mümkün kılmakta, 

• Hasta ve çalışan güvenliğini sağlamaktadır. 

Renkli kodların çalışanlar tarafından  kabul görmesi ve uygulanmasını sağlamak için belirlenen renk kodlarıyla ilgili eğitimler verilmeli, hastaneyle ilgisi bulunan herkesin haberdar olması sağlanmalı ve ortak bir dil oluşturulmalıdır. 

Ülkemizde Hizmet Kalite Standartları kapsamında  2008 yılında mavi kod, 2009 yılında pembe kod, 2011 yılı Temmuz ayında ise beyaz kodun da hayata geçmesi ile 3  farklı renkli kod uygulaması başlatılmıştır.

Mavi kod; tüm dünyada aynı acil durum için aynı rengin kullanıldığı tek renkli koddur. Acil tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyan hastalar, hasta yakınları ve tüm hastane personeline en kısa sürede müdahale edilmesini sağlayan acil durum yönetim aracıdır.   Genellikle  oluşturulan bir çağrı sistemi aracılığıyla sağlık çalışanı tarafından verilen kod, belirlenmiş sorumlu personelin, çoğunlukla kardiyak arrest durumundaki hastaya müdahalesini mümkün kılmaktadır. 

Pembe kod; hastanede servislerde tedavi için bulunan bebek veya çocuk hastayı kaçırma girişiminin veya kaçırma durumunun tespit edilmesi halinde uygulanan acil durum yönetim aracıdır.  Hastane kendi özgün koşulları çerçevesinde çocuk kaçırılma durumları için bir uyarı sistemi kurmaktadır. 

Beyaz kod ise hastanelerde çalışanlara yönelik şiddeti önlemeyi amaçlayan acil durum yönetim aracıdır. Bu kodla ilgili sağlık çalışanlarına eğitimler verilmekte, beyaz kod uygulamasına yönelik olarak her dönem tatbikat  gerçekleştirilmektedir.  Olaya maruz kalan çalışanlara  ise  gerekli 

destek sağlanmaktadır. Ardından, gerçekleşen olaylara ilişkin kayıtlar kalite yönetim birimlerine teslim edilmekte ve gerekli düzeltici önleyici faaliyetler yapılmaktadır. 

Sağlıkta  Ulusal Renkli Kodlarda  (URK)  yer alan  her bir renkli kod için ayrı ortak bir numara belirlenmek suretiyle ulusal düzeyde uygulamada ortak bir dil oluşturulmuştur.Numaralar kodların baş harflerine uygun olarak alfabetik sırayla verilmiştir.

Bu nedenle telefon üzerinden Renkli Kod Uygulaması  bulunan  sağlık kurumları  1 Nisan 2012 tarihine kadar, renkli kodlar için belirlenen numaralara ilişkin gerekli düzenlemeleri yapmalıdır. 

En geç 1 Nisan 2012 tarihinden itibaren  telefon üzerinden Renkli Kod Uygulaması bulunan sağlık kurumlarının belirlenen numaraları  yalnızca ilgili  renkli kodlar için kullanmaya başlamaları gerekmektedir.

MAVİ KOD - 2222
BEYAZ KOD - 1111
PEMBE KOD - 3333