Muayenehanelere 4 yıl ek süre

07.08.2011 15:44

 Sağlık Bakanlığı, Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları hakkında yapılan yönetmelik değişikliği ile muayenehanelere istenilen koşulları yerine getirmeleri için 4 yıl süre verdi. Yardımcı sağlık personeli istihdamı zorunluluğu kaldırılan muayenehanelerde, yeterli fiziki mekan varlığında, ayrı ayrı ruhsat almak kaydıyla birden fazla hekim, aynı mekanda müşterek çalışabilecek.

Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik'te değişiklik yapılmasına dair yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni yönetmeliğe göre, mevcut muayenehaneler için 3 Ağustos 2011 tarihine kadar belirlenen uyum süresine 4 yıl ek süre veriliyor ve muayenehaneler deprem raporundan muaf tutuluyor.

Asansör girişi için en az 80 santimetre, merdivenler için basamak yüksekliği 16-18 santimetre, basamak genişliği 30-33 santimetre, sahanlığın genişliği en az 1,30 metre ve kapılar için 90 ile 110 santimetre ölçüleri, yeni yönetmelikle giriş, kapı, asansör, merdiven, tuvalet, lavabo gibi fiziki alanlar İmar Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun düzenlenmesi gerekiyor.

Depreme dayanıklılık raporu ve binada yangına yönelik tedbirlerinin alındığına ilişkin belge tüm binalar için istenirken, artık yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi başvurusunun, Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği'nin 19 Ağustos 2008 tarih ve 26972 sayılı değişikliğinden sonra yapılmış binalarda istenmemesi gerektiği ifade ediliyor.

Kadın hastalıkları ve doğum ile üroloji muayene odalarında tuvalet bulunma zorunluluğu varken, yeni düzenleme ile ultrasonografi (USG) yapılan kadın hastalıkları ve doğum muayene odasının ve ürodinami işlemi yapılan üroloji muayene odasının yakınında, hastaların mahremiyete uygun olarak bekleme salonundan ayrı bir bölümden geçişinin sağlandığı tuvalet bulunması kaydıyla, kadın hastalıkları ve doğum ile üroloji muayene odalarında tuvalet bulunma zorunluluğu kaldırılıyor.

Yardımcı sağlık personeli istihdamı zorunlu olmaktan çıkarılıyor.

Bir muayenehanede tek hekim çalışabilirken, yeni düzenleme ile yeterli fiziki mekan varlığında, ayrı ayrı ruhsat almak kaydıyla birden fazla hekim, aynı mekanda müşterek muayenehane faaliyeti yapabiliyor.

Cerrahi uzmanlık dallarındaki muayenehanelerde enfeksiyon bulaşma riskinin engellenmesi amacıyla en az 10 metre karelik kullanım alanına sahip pansuman odasının bulunması; kadın hastalıkları ve doğum ile çocuk hastalıkları uzmanlarının muayenehanelerinde içinde lavabosu bulunan asgari 5 metre karelik bebek emzirme ve bakım odası veya uygun araçla ayrılmış bölüm bulunması gerekiyor. Ancak bu koşul, diğer uzmanlık dallarında aranmıyor.

Sağlık kayıtlarının tutulacağı, dosyalama, verilerin toplanması ve istatistiksel değerlendirmeler ile resmi kurum ve sigorta kurumlarına yapılacak bildirimlerin hazırlanması gibi çalışmaların güvenli bir şekilde yapılabileceği bir büro veya bölüm bulunması gerekiyor.

 

Geri