SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 22.06.2012

Tarih 22.06.2012

Yazan BİLAL YILDIRIM

Konu İlaçlarda Katılım Payları

Değerli Arkadaşlar,

Ayaktan tedavilerde sağlanan ilacalar için katılım paylarında eğer bu ilaçlar yurt dışından temin edildiyse ;
1- İlaçları temin eden kurum tarafından kişilerden tahsil edilir.
2- Şahıslar tarafından temin edilmesi halinde kurum tarafından kişilerden tahsil edilir.

Geri