SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 22.06.2012

Tarih 22.06.2012

Yazan BİLAL YILDIRIM

Konu KİMLİK TESPİTİ -BİYOMETRİK SORGULAMA

Değerli Arkadaşlar,

3.1.2 maddeye kimlik tespitinin yanında biyometrik sorgulama sistemi ile desteklenme istenmiş. Biyometrik sorgulama ile ilgili uygulama tarihi ve uygulamaya ilişkin usul ve esaslar kurum tarafından ilan edilecektir. Biyometrik veri tabanına kayıt sağlık sunucuları tarafından yapılacak. İlk kayıt işleminde taahütname almak zaruri olacaktır.

Geri