SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 22.06.2012

Tarih 22.06.2012

Yazan BİLAL YILDIRIM

Konu DEĞİŞİKLİK YORUMLARI 1

Değerli Arkadaşlar,

Kabaca bir göz atıldığında göz, ortopedi, beyin cerrahi, organ nakli vb. branşlarda değişiklikler görülüyor. Burada fiyat değişikliklerinden ziyade uygulama esaslarında değişiklikleri söz konusudur. ör: HOLTER yılda bi rkez ödenir denmekte, Laparaskopik işlemler bütün yapılacak cerrahilerin kapsamında değerlendirilmiş

Geri