Başlık: SUT" ta Geniş Kapsamlı Değişiklik - 21.01.2012

Tarih 21.01.2012

Yazan Bervan TEKİN

Konu Hayat Hastaneleri

SUT'da bugün yapılan değişikliklerin özeti şu şekilde:

- Yeşil Alan Muayenesi kavramına yer verilmiş---Acil servisine müracaat eden ve muayeneleri sonucunda acil olmadığı tespit edilen kişilerin tedavi giderleri SUT eki EK-8 Listesinde 520.021 kodlu “Yeşil alan muayenesi” adı altında yer alan işlem bedeli üzerinden Kurumca karşılanır, bedeli 21,17 TL - “İlave ücretler, genel sağlık sigortalıları veya bakmakla yükümlü olunan kişilerce ve/veya sağlık kurum/kuruluşlarınca Kurumdan talep edilemez” açıklamasına yer verilmiş.

- Kurumla sözleşmeli; vakıf üniversiteleri ile özel sağlık kurum ve kuruluşları, aynı başvuru numarası altında hastaya yapılan işlem bedellerinin toplamı 100 TL’yi aşıyorsa, bu hizmetleri ve varsa ilave ücret tutarını gösterir, şekli Kurumca belirlenecek bir belgeyi, yatan hasta tedavilerinde en geç hastanın taburcu olduğu tarihte, diğer tedavilerde ise işlemin yapıldığı tarihte hastaya vermek zorundadır. Ancak hastanın istemesi halinde tutar sınırı olmaksızın sunulan tüm işlemleri ayrıntılı olarak gösteren bilgi ve belgeler hastaya verilmek zorundadır. Söz konusu bilgiler aynı süreler içerisinde elektronik ortamda da sağlanabilir.

- 2 yataklı odalarda sundukları otelcilik hizmetleri için SUT eki EK-8 Listesinde 510.010 kod ile yer alan “Standart yatak tarifesi” işlem bedelinin bir buçuk katı ifadesi eklenmiş. Daha önce sadece tek yataklı oda ve gündüz yatak ücretine yer veriliyordu.

- İlave Ücret Alınabilecek İstisnai Sağlık Hizmetleri sıralanmış, bizi ilgilendiren Prostata Lazer Tedavisi veya Plazmakinetik Tedavisi (P621360) ve Kataraktta fakoemülsifikasyon + multifokal İOL uygulaması (P617341) da bu hizmetler arasında. Bu işlemler için SUT eki listelerde yer alan işlem bedellerinin üç katını geçmemek üzere ilave ücret alabilir diyor.

- Fizik Tedavide A grubu fiyatı 91,8 TL’den 140,64’e yükselmiş, B Grubu 64,8 TL’den 91,95’e yükselmiş, D Grubu 21,6’dan 17,31’e düşmüş. C Grubu ile ilgili bilgi yok, aynı kalmış. Rapor düzenlemeleriyle ilgili değişiklikler var.

- Epidural anestezi ile doğum adı ile yeni bir işlem eklenmiş, daha önce yoktu bu, fiyatı 459 TL.

- İç Hastalıkları Vaka Başı Fiyatı KDV hariç, 27 TL’den 28 TL’ye yükselmiş, Kardiyoloji 31 TL’den 34 TL’ye yükselmiş, Çocuk Kardiyolojisi 29 TL'den 30’a çıkmış , FTR Muayenesi 26 TL’den 25 TL’ye düşmüş.

- EK 10-C yani muayenede vaka başı harici olarak gönderilebilecek işlemlerden, Transtorasik EKO, 4 yaş altı Eko, Treadmill ve Fetal Eko listeden çıkarılmıştır, yani artık bunlar pakete dahil olacak..

Geri