Sağlıkta Dönüşüm Programı ile beraber büyüyen Türkiye' deki Özel Sağlık Sektörünün bu hızlı büyüme ile beraber yaşamış olduğu sorunları ortadan kaldırabilmek için şahsım ve alanında uzman meslektaşlarımdan oluşan ekibim ile beraber danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Danışmanlığını yürütmekte olduğumuz konulardan bahsedersek,

1- Özel Sağlık Tesisinin Ruhsatlandırma Sorunları  ( İl Çevre ve Şehircilik Müdürlükleri - İl Sağlık Müdürlükleri - Sağlık Bakanlığı - TAEK - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı )

2- Kuruluş Aşamasında İnsan Kaynakları Yönetimi Sisteminin Oluşturulması, Kurumun İhtiyaçları Doğrultusunda Hekim ve Personel İstihdamının Sağlanması

3- Medikal Ekipman Tercihi ve Altyapı Sistemlerinin İşletme İhtiyacına Uygun Seçimi

4- Hekim Anlaşmaları ve Çalışma Usul Esaslarının Belirlenmesi

5- Hastane Yönetim Bilgi Sisemlerinin (HBYS) Seçimi ve Sistemin Sorunsuz Çalıştırılması

6- Kurumun Fiyat Listelerinin Oluşturulması ( Özel Fiyat - TTB Fiyatı - SGK Fark Fiyatları )

7- Organizasyon Şemasının Meydana Getirilerek Etkin Çalışma Koşullarının Oluşturulması

8- Medikal Muhasebe Sisteminin Denetlenmesi ( Kesilmemiş Faturaların Tespit Edilip Faturaya Dönüştürülmesi - Kesinti Oranlarının Azaltılması -  Mevzuat Takibi )

9- Özel Sağlık Tesisinin Hedeflerine Uygun Yönetim Raporlarının Oluşturulması

10- Teknik Servis ve Biyomedikal Hizmetlerin Denetlenip Aksak Yönlerin Süretle Çözümünün Sağlanması

11- Hizmet İçi Eğitim Faaliyetlerinin İhtiyaç olan Bölümler Açısından Süratle Oluşturulması

12- Özel Sigorta Anlaşmalarının Oluşturulması, Güncel Sigorta Sözleşmelerinin Revizyonu

13- Kurumların Sağlık Turizmine İlişkin Yol Haritasının Oluşturulması ve süreç Yönetimi

14- Sağlık Turizmine Yönelik Yeni Pazarlama Planlarının Geliştirilmesi ve Uygulanması

15- Hedef Ülkelerin Belirlenip Sahaya Yönelik Uydu Kurumların Tesis edilmesi

16- Pazarlama Faaliyetlerine Yönelik Sürekli Gelişen Organizasyonların Oluşturulması

17- Üniversiteler ve Özel Sağlık Kurumları Arasındaki Afilliasyon Süreçlerinin Yönetilmesi

18- 6111 ve 7103 vb Teşvik Yasalarının Çalışılarak Maliyetleri Azaltıcı Süreçlerin Yönetilmesi

19- İşkur Teşvik Programlarının Çalışılarak Uygun İş Uygun Personel Süreçlerinin Yönetimi

20- Kurum Süreçlerinin Büyümesine Yönelik Projelerin Çalışılması

21- Kamu Bürokrasisi ve Yerel Yönetimlerle Diyalogların Yürütülmesi

22- Bütçe Raporlarının Oluşturulup Gelecek Yıllara Ait Vizyon Geliştirme

 

    Ayrıca,

1- Satış Sürecinde Olan Kuruluşların Değer Tespitlerinin Yapılması

2- Yatırım Fikrinde Olan Kuruluşların Bünyesine Katmak Üzere Yeni Sağlık Tesisleri Bulma

3- Kadro Devri Süreçlerinin Oluşturulması ve Takibi ( Kadro alım satım, becaişi ve Tüm Resmi İşlemlerin Takibi )